Środki na remont żłobka, przedszkola– skąd je wziąć?

0

Najczęściej planujemy przeprowadzenie remontu w placówce na jakiś czas przed przystąpieniem do niego. Bywa jednak i tak, że rozmaite prace remontowo-budowlane trzeba przeprowadzić w stosunkowo krótkim czasie, bo nagle pojawia się taka konieczność. Zaplanowany ze sporym wyprzedzeniem remont pozwala nam przeważnie zebrać chociaż część funduszy, jakie planujemy na niego wydać. A co, jeżeli konto świeci pustkami? Trzeba wtedy pomyśleć, jak zdobyć gotówkę. Istnieje kilka rozwiązań, które powinny okazać się pomocne.

Środki na remont żłobka, przedszkola– skąd je wziąć fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

KREDYT W BANKU

Oferta kredytowa jest bardzo bogata i na tyle zróżnicowana, że z pewnością uda się dopasować któryś z produktów bankowych do naszych możliwości i oczekiwań. Istnieje kilka rodzajów kredytów. W przypadku, kiedy jesteśmy właścicielami budynku, w którym mieści się placówka, możemy skorzystać z kredytu hipotecznego dla firm. Przy staraniach o jego uzyskanie istotnych będzie kilka czynników, m.in. okres prowadzenia działalności gospodarczej, sposób rozliczania się z dochodów. Konieczna jest dokumentacja nieruchomości, która będzie stanowiła zabezpieczenie finansowania. Jeżeli kwota, której potrzebujemy do wykonania remontu jest mniejsza, wówczas warto pomyśleć o zwykłym kredycie gotówkowym dla firm.

KREDYT GOTÓWKOWY DLA FIRM

Tutaj też obowiązuje indywidualne podejście do klienta. Bank zanalizuje naszą sytuację finansową i oceni, czy spełniamy wszystkie warunki. Dobrze już na wstępie określić cel, na jaki chcemy wziąć kredyt, bo to pozwoli zaproponować doradcy opcję kredytu najkorzystniejszą dla naszej firmy. Warto zapoznać się z ofertą wielu banków, by wstępnie wybrać tę najkorzystniejszą dla nas. W tym celu możemy skorzystać m.in. z porównywarek kredytów w internecie. Pamiętajmy, że kredyt gotówkowy jest wyżej oprocentowany niż hipoteczny i że przeważnie okres spłaty jest krótszy w stosunku do kredytu hipotecznego.

DOTACJE

Można spróbować sfinansować remont z dotacji otrzymywanej na placówkę niepubliczną. Art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, wskazuje na dopuszczalne przeznaczenie środków otrzymywanych z dotacji na przedszkole niepubliczne. Ustawa określa też katalog negatywny wydatków, na które dotacja nie może zostać przeznaczona. Wymienia się wśród nich również wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, nie definiując jednak tych pojęć. Stąd wynikają odmienne interpretacje, których przyczyna jest znana – kwestionowanie wydatków ponoszonych z dotacji na niepubliczne przedszkola jest w interesie gmin. Z kolei podmiotom prowadzącym przedszkola zależy na uznaniu możliwie wielu wydatków za wydatki bieżące, co umożliwi ich sfinansowanie z dotacji. Przykładem może być zakup z dotacji usług remontowych. W jednostkach budżetowych rozporządzenie zalicza je do wydatków bieżących, ale zdarza się ich kwestionowanie w przedszkolach niepublicznych, bo zgodnie z ustawą o systemie oświaty niedopuszczalne jest pokrywanie z dotacji wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wynika z tego, że remont w placówce niepublicznej nie może mieć charakteru inwestycji, musi się ograniczać do odtworzenia infrastruktury. Oznacza to, że np. rozbudowa budynku nie wchodzi w grę, bo wówczas mamy do czynienia z inwestycją.

FUNDUSZE

Warto też zainteresować się innymi możliwościami dofinansowania, do których należą fundusze europejskie. Są one dostępne zarówno dla placówek publicznych, jak i niepublicznych. Środki unijne mogą być wykorzystywane na działalność dydaktyczną i wychowawczą, ale także na infrastrukturę potrzebną edukacji. W wielu programach regionalnych znaleźć można także dofinansowania związane z infrastrukturą szkół czy przedszkoli. Środki te trzeba przede wszystkim wykorzystać na doposażenie placówki tak, aby zapewnić lepsze warunki do nauki. Może to być zakup odpowiedniego wyposażenia, ale mogą to być też prace budowlane czy remontowe.

Środków na infrastrukturę edukacyjną nie przewidziano we wszystkich województwach. W takich sytuacjach można wystąpić o fundusze na rewitalizację różnych obiektów. To propozycja dla tych, którzy dopiero myślą o założeniu placówki. Celem rewitalizacji może być dostosowanie budynku tak, aby zaczął on pełnić funkcje edukacyjne.

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Żurawia 3/5,
00-503 Warszawa
infolinia: 22 626 06 32

Środki na remont żłobka, przedszkola– skąd je wziąć?
5 (100%) Głosy: 1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code