Apteczka w żłobku, przedszkolu, klubie malucha

0

Apteczka musi znajdować się w każdym przedszkolu. Konieczność jej posiadania wynika z prawa, dlatego warto sprawdzić, jak powinna wyglądać.

Pierwsza pomoc © www.shutterstock.com

Zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z 2003 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, każde przedszkole i żłobek musi posiadać apteczkę pierwszej pomocy przedlekarskiej. Należy ją przechowywać w pomieszczeniach ogólnodostępnych, a więc w salach, pokoju nauczycielskim czy kuchni.

CO W APTECZCE?

Pierwsza pomoc © www.shutterstock.com

Niestety, przywoływany akt prawny nie dostarcza informacji na temat zawartości apteczki. W tekście pojawia się jedynie stwierdzenie, że apteczka powinna być zaopatrzona w środki do udzielania pierwszej pomocy. Z pewnością nie może zawierać żadnych leków, w tym również środków przeciwbólowych. Poza koniecznością podawania przez przeszkolonego nauczyciela lub pielęgniarkę leków uczniom przewlekle chorym (można to robić wyłącznie na zlecenia lekarza, w ściśle określonych warunkach), podopiecznym w placówce nie można podawać żadnych środków farmakologicznych. Nie wiadomo bowiem, czy w sytuacji zażycia na przykład popularnego środka przeciwbólowego, nie dojdzie do uczulenia lub innej niepożądanej reakcji organizmu. W apteczce nie może być również płynów dezynfekujących, choćby wody utlenionej (dopuszcza się jedynie delikatne środki odkażające typu Octenisept). Co zatem powinna zawierać? Z pewnością różnej szerokości bandaże dziane (opaski dziane), bandaże elastyczne (opaski elastyczne), chustę trójkątną bawełnianą i chustę trójkątną włókninową, kompresy jałowe, sterylną gazę opatrunkową, koc ratunkowy termoizolacyjny (folia NRC), opatrunki jałowe, rękawiczki lateksowe, maseczkę do sztucznego oddychania usta-usta, poloplast, gazę opatrunkową, nożyczki o zaokrąglonych końcach. Wyposażenie apteczki (ilość zawartych w niej produktów) powinno być dostosowane do liczby podopiecznych i rodzaju opieki (np. sala przedszkolna, wycieczka poza teren przedszkola).

WAŻNE: Apteczka nie może zawierać żadnych leków, w tym również środków przeciwbólowych. Nie może być w niej również płynów dezynfekujących, choćby wody utlenionej.

GDZIE PRZECHOWYWAĆ APTECZKĘ?

W miejscu łatwo dostępnym. Apteczka powinna być oznakowana i widoczna dla osób przebywających w danym pomieszczeniu. Należy mieć świadomość, że umieszczanie apteczek w miejscach niewłaściwych potęguje ryzyko nie udzielenia poszkodowanej osobie pierwszej pomocy. Do bieżącej obsługi apteczek w żłobku czy przedszkolu należy wyznaczyć jedną osobę, która będzie odpowiedzialna za jej prawidłowe wyposażenie, przechowywanie, a także systematyczne sprawdzanie terminów ważności znajdujących się w niej produktów.

Zgodnie z zalecenia mi (np. PCK) w apteczce należy umieści? instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz numery alarmowe: 112, 999, 998, 997. Warto mie? zapisany adres i telefon najbliższego szpitala, szpitalnego oddziału ratunkowego, przychodni lekarskiej.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Dyrektor przedszkola powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną w placówce za pierwszą pomoc (może być to ta sama osoba, która odpowiada za stan apteczki). Kartkę z jej danymi (imię, nazwisko, nr telefonu służbowego) można wywiesić w widocznym miejscu w przedszkolu. Ze względów organizacyjnych warto pomyśleć o wyznaczeniu dwóch pracowników, najlepiej pracujących w różnych przedziałach czasowych. Dzięki takiej organizacji w placówce zawsze będzie ktoś, kto dopilnuje, by w nagłym wypadku pomoc przebiegała zgodnie z procedurami postępowania (powinny być znane pracownikom przedszkola czy żłobka). Optymalnym rozwiązaniem jest rzetelne przygotowanie wszystkich osób pracujących w przedszkolu do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia takie warto powtarzać cyklicznie.

Kinga Szymańska

Apteczka w żłobku, przedszkolu, klubie malucha
5 (100%) Głosy: 1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code