Uruchomienie filii przedszkola niepublicznego

2

Jeżeli właściciel niepublicznego przedszkola postanowi otworzyć jego filię, musi postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami. Przedstawiamy, jaka jest kolejność działania.

Uruchomienie filii przedszkola niepublicznego. Fot. Fotolia.comfot. Fotolia.com

Często zdarza się, że istniejąca już placówka cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony rodziców i opiekunów potencjalnych przedszkolaków. Niestety, przyczyny obiektywne nie pozwalają na przyjęcie dodatkowych uczestników. Mogą to być np. warunki lokalowe czy usytuowanie placówki w określonej dzielnicy tak, że dla niektórych chętnych dojazd do niej może okazać się zbyt skomplikowany (np. z powodu dużej odległości). Warto wówczas pomyśleć o otworzeniu filii przedszkola niepublicznego w tej samej miejscowości. Najpierw należy wybrać miejsce na siedzibę firmy. Zacznijmy od określenia dzielnicy czy części miejscowości, w której byłaby ona najbardziej pożądana. Potem szukajmy odpowiedniego lokum, w którym można by usytuować filię. Jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, musimy przygotować się na spełnienie szeregu koniecznych wymogów formalnych.
Nie jest to skomplikowane z uwagi na obowiązujące w tej kwestii przepisy.

Paulna Kryśpiak, z-ca dyrektora w Niepublicznym Przedszkolu Promyk w Świdnicy:
Otwarcie filii placówki kilka lat temu spowodowane było dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, którym zależało na zapisaniu dzieci do naszego przedszkola. Załatwianie formalności trwało kilka miesięcy. Pomysł otwarcia filii w naszym przypadku sprawdzi ł się w stu procentach.

Na jakich warunkach można otworzyć filę?

Przepisy nie określają regulacji dotyczących tworzenia filii przedszkola niepublicznego, a zatem można oprzeć się na przepisach, które obowiązują przy tworzeniu filii przedszkola publicznego. Ponieważ filia przedszkola jest podporządkowana organizacyjnie przedszkolu, przy jej tworzeniu obowiązują takie zasady, jak przy tworzeniu przedszkola (art. 82 UoSO). Przypominamy je poniżej.

Na początku wpis do ewidencji

Osoby prawne i fizyczne mogą uruchomić filię przedszkola niepublicznego po uzyskaniu wpisu do ewidencji, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, która jest zobowiązana do prowadzenia odpowiedniego typu placówek.
Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać dokumenty analogiczne, jak w przypadku otwierania głównej siedziby przedszkola. Są to:

 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić filię przedszkola, jej miejsca zamieszkania lub siedziby. Organ rejestracyjny będzie znał te dane, bo taki wpis został dokonany już przy zakładaniu przedszkola;
 2. określenie typu i rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;
 3. wskazanie miejsca prowadzenia placówki oraz informację o warunkach lokalowych. Przypominamy, że muszą one zapewniać:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy (zgodnie z odrębnymi przepisami).

W odniesieniu do siedziby placówki konieczne będą opinie komendanta straży pożarnej i powiatowego inspektora sanitarnego.
Dodatkowo należy dołączyć statut przedszkola. Do dotychczasowego statutu wprowadzić trzeba zapisy dotyczące powstającej filii.
Konieczne także są dokumenty, zawierające dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (np. kierownika filii), których chcemy zatrudnić w placówce.
Po dopełnieniu formalności i przygotowaniu placówki filia jest gotowa na przyjęcie przedszkolaków.

Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) art. 82.

Uruchomienie filii przedszkola niepublicznego
5 (100%) Głosy: 9

2 KOMENTARZE

 1. otwarcie nowej placówki jako filia to dobry pomysł na rozwinięcie biznesu. pozwala na działanie w innym miejscu miasta. wielu rodzicom może to ułatwić dostęp do usług dla swoich dzieci. jeżeli ktoś ma możliwości finansowe, lokalowe i czuje, że da radę to warto.

 2. Deficyt miejsc dla naszych maluchów to świetna zachęta do potraktowania tego jako pretekstu do dalszego rozwoju. Skoro przebrnięto już w pierwszej placówce przez formalności różnego rodzaju, to drugi obiekt czy kolejne powinny przejść procedury dużo szybciej. Taki przewodnik jest oczywiście rzeczą przydatną bo systematyzuje całą wiedzę i wymogi. W dobie braku wolnych miejsc trzeba wspierać osoby, które chcą się podjąć trudnej misji opieki i wychowania naszych milusińskich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code