Zasady higieny w kuchni w żłobkach i przedszkolach

0

Jakie zasady higieny powinny panować w żłobkowej lub przedszkolnej kuchni? Sprawdźmy, co piszą na ten temat specjaliści z Instytutu Matki i Dziecka.

Prawie dwa lata temu ukazała się książka będąca prawdziwą biblią dla placówek opiekuńczych i jej pracowników. Mowa o „Żywieniu niemowląt i małych dzieci. Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym” pod redakcją Haliny Weker i Marty Barańskiej. Jeden z rozdziałów książki, napisany przez Elżbietę Maćkiw i Halinę Ścieżyńską poświęcony jest podstawowym zasadom higieny w żywieniu zbiorowym.

fot. Fotolia.com Zasady higieny w kuchni w żłobkach i przedszkolach
fot. Fotolia.com

DEZYNFEKCJA NACZYŃ I SPRZĘTÓW

To, jaki posiłek podamy naszym podopiecznym zależy od jego świeżości, źródła pochodzenia itd., ale również od tego, w jakich warunkach został przygotowany. Chodzi oczywiście o stan sanitarny i czystość kuchni oraz sprzętów, jakich używamy do gotowania i przygotowywania potraw.

„Do najważniejszych czynników towarzyszących temu procesowi zalicza się dokładne mycie, właściwą dezynfekcję, odpowiednie wyposażenie i sprzęt oraz adekwatny wybór środków myjąco-dezynfekcyjnych. Gorąca woda powinna być powszechnie stosowana do mycia sprzętu i naczyń. Czynności te wykonuje się przez zanurzenie mytych przedmiotów w wodzie o temperaturze 85°C. W instrukcjach postępowania należy uwzględnić rodzaj zalecanego do użycia środka myjącego, jego rozcieńczenie, opis sposobu płukania i kontroli pozostałości stosowanego środka” – czytamy w opracowaniu Instytutu Matki i Dziecka.

UBRANIA OCHRONNE

Higiena dotyczy nie tylko pomieszczeń i sprzętów kuchennych, ale również personelu, wyznaczonego do przygotowywania i podawani dzieciom posiłków. Osoby zatrudnione w kuchni muszą dbać o czystość osobistą, ale przede wszystkim nosić ubrania ochronne – czyste i zabezpieczające przed zanieczyszczeniem dań. „Ubrania robocze powinny być w jasnym kolorze i bez kieszeni zewnętrznych. Zabrudzone ubrania ochronne, zwłaszcza noszone podczas przetwarzania surowej żywności (drobiu, ryb, jaj, warzyw), należy zmienić przed przystąpieniem do dalszej pracy. Personel powinien nosić odpowiednie nakrycia głowy, na przykład siatkę na włosy (osoby z długimi włosami powinny dodatkowo wiązać je z tyłu głowy). Podczas pracy z żywnością pracownicy nie mogą nosić biżuterii i zegarków (z wyjątkiem obrączki). W trakcie obróbki żywności i przygotowywania posiłków pracownikom nie wolno dotykać swojej twarzy i włosów, a także jeść”.

HIGIENA RĄK

Specjaliści z IMiD wskazują również na odpowiedni dobór personelu kuchennego. W przygotowywaniu posiłków nie mogą brać udziału osoby chore, z objawami infekcji, z ranami czy zakażeniami skórnymi nie zakrytymi wodoszczelnymi opatrunkami. Przydatność osób do pracy z żywnością powinna być sprawdzana przez pracowników nadzoru. „W walce z zatruciami pokarmowymi bardzo ważne jest skuteczne mycie rąk, zapobiega ono bowiem rozprzestrzenianiu się bakterii z rąk ludzi na powierzchnie robocze, sprzęt i żywność. Wszyscy pracownicy, którzy pracują z żywnością, powinni być przeszkoleni w zakresie techniki skutecznego mycia rąk. Wskazane są także instrukcje dotyczące właściwego mycia rąk, umieszczane nad umywalką. Personel pracujący z żywnością powinien myć ręce odpowiednio po: wejściu do kuchni, przed każdorazowym rozpoczęciem pracy, na przykład po każdej przerwie, po skorzystaniu z toalety, kontakcie z takimi produktami, jak surowe mięso, ryby, jaja, owoce i warzywa, kontakcie z odpadami spożywczymi lub opróżnianiu pojemnika na śmieci, sprzątaniu, jedzeniu, piciu, paleniu, dotknięciu telefonu, włączników światła, klamek, pieniędzy, zmianie opatrunku, kichaniu, kaszlu, przeziębieniu”.

fot. Fotolia.com Zasady higieny w kuchni w żłobkach i przedszkolach
fot. Fotolia.com

DODATKOWE UŁATWIENIA

Takie zasady higieny wymagają oczywiście odpowiedniego przystosowania pomieszczeń, nie tylko kuchennych. Aby personel miał możliwość przebrać się przed rozpoczęciem pracy, właściciel placówki ma obowiązek udostępnić szatnię, czyli pomieszczenie z szafkami, gdzie pracownicy będą mogli zmienić strój i zostawić swoje rzeczy. Zgodnie z zaleceniami sanepidu i z rozporządzeniami, m.in.: Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (art. 63 ust.1) z 2006 i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, w kuchni powinien być stały dostęp do ciepłej wody i mydła. Personel musi mieć zapewnione ręczniki, najlepiej jednorazowe, żele i płyny dezynfekujące oraz pomocne akcesoria, np. rękawice jednorazowe, które według opracowania : „…powinny być jednak użyte tylko raz, a także zmieniane między czynnościami, na przykład po dotknięciu surowego mięsa, ryb, jaj, przed dotknięciem żywności gotowej do spożycia, po opróżnieniu pojemników na śmieci, po czyszczeniu”.

Zasady higieny w kuchni w żłobkach i przedszkolach
5 (100%) Głosy: 1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code