Warsztaty dla rodziców żłobkowiczów i przedszkolaków

2

Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka powinno być jednym z zadań przedszkola i żłobka. Warto robić to w sposób przemyślany, stawiając konkretne cele i dobierając odpowiednie metody.

Wychowywanie dzieci to jedno z największych i najtrudniejszych wyzwań, do którego, niestety, nikt rodziców nie przygotowuje. Większość osób wkracza więc w rodzicielstwo z bagażem swoich doświadczeń, nie zawsze pozytywnych. Wsparcie ze strony specjalistów (wychowawców, psychologów, pedagogów) jest zatem bardzo pomocne, a nawet wskazane.

Warsztaty dla rodziców żłobkowiczów i przedszkolaków fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Ucz się!

Dzięki mądrze zorganizowanej pomocy rodzice mają szansę na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu rozwoju dziecka oraz na zdobycie nowych umiejętności przydatnych w procesie wychowania. Spotkania ze specjalistami pomagają rodzicom wypracować własne rozwiązania i dopasować je do sytuacji rodzinnej. Podjęcie przez przedszkole ukierunkowanych i przemyślanych działań niesie za sobą korzyści. Dzięki warsztatom rodzice zdobywają wiedzę, weryfikują potoczne informacje na temat wychowania, nabywają pewności siebie (czują się bardziej kompetentni), poprawie ulega ich relacja z dzieckiem i placówką. Przedszkole staje się miejscem przyjaznym, a rodzic sprzymierzeńcem w procesie wychowawczym i dydaktycznym, zwiększa się efektywność oddziaływań wychowawczych przedszkola, poprawia się komunikacja i współpraca pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Najważniejsze jednak korzyści płyną dla dziecka. Zdobyta na warsztatach wiedza wpływa na poprawę sytuacji domowej i relacji pomiędzy członkami rodziny, świat malucha robi się bardziej klarowny, pojawia się spójność pomiędzy metodami wychowawczymi stosowanymi w domu i przedszkolu, co korzystnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa.

Warsztaty dla rodziców żłobkowiczów i przedszkolaków fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Ważna organizacja

Decydując się na przeprowadzenie warsztatów wspierających rodziców w wychowaniu należy określić tematykę, następnie ustalić cele pracy z rodzicami (np. powiększenie zakresu wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców; podniesienie umiejętności komunikacji z dzieckiem; zwiększenie zainteresowania sposobami wspomagania rozwoju dziecka). Warsztaty mogą prowadzić wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy współpracujący z placówką, jak również specjaliści z poradni psychologiczno- -pedagogicznej lub organizacji pozarządowej. Ważne są wstępnie ustalenia. Należy pamiętać o wyborze dogodnego terminu, o określeniu czasu trwania spotkania (nie dłużej niż 1,5 godziny), o wyborze odpowiedniego miejsca, opracowaniu programu spotkania (należy przewidzieć czas na powitanie, pożegnanie, informacje zwrotne). Spotkania powinny charakteryzować się dynamiką i atrakcyjną formą. Warto postawić na metody aktywizujące (np. działanie w grupach, scenki). Tematyka powinna być opracowana po wcześniejszym zbadaniu potrzeb potencjalnych uczestników (dobrze to zrobić za pomocą ankiety lub wywiadu). Można zaproponować rodzicom spotkanie na temat potrzeb psychicznych dziecka w wieku przedszkolnym; gotowości szkolnej; skutecznego motywowania dziecka i wzmacniania pozytywnego zachowania; sposobów rozmawiania z dzieckiem na trudne tematy; radzenia sobie z trudnymi emocjami i agresją dziecka; sposobów mówienia tak, żeby dziecko nas aktywnie słuchało; rozwijania umiejętności społecznych dziecka (np. przezwyciężania nieśmiałości). Na warsztaty warto zapraszać rodziców osobiście (najlepiej pisemnie), co najmniej dwa tygodnie przed planowanymi zajęciami. Do zaproszenia dołączyć można zwięzłą informację o planowanej tematyce. Na 3 dni przed warsztatami należy drogą mailową lub telefoniczną przypomnieć rodzicom o terminie spotkania.

Warsztaty dla rodziców żłobkowiczów i przedszkolaków
5 (100%) Głosy: 2

2 KOMENTARZE

  1. Na pewno warto rodziców do takich spotkań zachęcać. Niestety, ale do rodzicielstwa nikt nie przygotowuje, nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji, a by się przydało. Dobrze, żeby chociaż trochę wiedzy rodzice zaczerpnęli ze żłobka lub przedszkola.

  2. Wychowanie małego człowieka jest bardzo odpowiedzialnym działaniem na rzecz dobra dziecka jak i przyszłych pokoleń Warto korzystać ze wsparcia osób z doświadczeniem w tym psychologów czy pedagogów aby móc dzięki współpracy rodziców z wychowawcami i wsparciu specjalistów wychowywać dzieci dla dobra nas wszystkich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code