Ucz się z nami… bezpiecznie.

2

Każdy rodzić pragnie, aby jego dziecko w przedszkolu, szkole czuło się i było bezpieczne. W wielu placówkach oświatowych wymogi bezpieczeństwa realizowane są tylko i wyłącznie w celu spełnienia uregulowań prawnych, a nie dla zwiększenia poziomu świadomości i umiejętności praktycznych w tym zakresie.

© www.shutterstock.com
© www.shutterstock.com

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów obowiązkiem prawnym dyrektora placówki oświatowej jest cykliczne przeprowadzanie ewakuacji próbnych. Odpowiedzialność, która spoczywa na dyrektorze placówki oświatowej jest szczegółowo uregulowana w w/w rozporządzeniu: „W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników”. Oznacza to, że dla obiektów oświatowych jest to termin do końca LISTOPADA każdego roku. Dyrektor powinien mieć świadomość, że odpowiada nie tylko za bezpieczeństwo swoich współpracowników, ale przede wszystkim uczniów, którzy uczęszczają do szkoły. To właśnie troska o ich bezpieczeństwo powinna być największą motywacją do działania, a nie obowiązek prawny wynikający z rozporządzenia. Ewakuacja próbna przeprowadzana w sposób prawidłowy powinna zawierać elementy pozoracji zagrożeń i poprzez cykliczne ćwiczenia w realny sposób wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, podopiecznych i pracowników szkoły.
Podczas wspólnych ćwiczeń omawiane są sposoby prawidłowego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty) znajdującego się na terenie obiektu. Każda ewakuacja próbna powinna zakończyć się sporządzeniem kompletu dokumentacji wymaganej prawem.
Wiele osób zapomina, że podczas zagrożeń pożarowych bardzo często dochodzi do wystąpienia urazów, których przyczyną jest pożar lub sytuacje pochodne np. chaotyczna, źle przeprowadzona ewakuacja. Zazwyczaj nie bierzemy pod uwagę, iż znajdziemy się w sytuacji gdzie będziemy zmuszeni do udzielania pierwszej pomocy swojemu dziecku.
Według statystyk pracownicy placówek oświatowych wielokrotnie częściej stają przed koniecznością udzielania pierwszej pomocy swoim podopiecznym niż pracownicy innych instytucji. Niektóre zdarzenia są bardzo często nie do przewidzenia. Należy wtedy reagować szybko i z opanowaniem. Upływ czasu w takiej sytuacji ma decydujący wpływ na zdrowie lub nawet na życie podopiecznych. Bardzo ważne jest poznawanie i utrwalanie zasad udzielania pierwszej pomocy jeszcze przed wypadkiem. Ratowanie życia wymaga realizacji przewidzianego scenariusza działań ratowniczych, który wykonany prawidłowo może bezpośrednio wpłynąć na zminimalizowanie obrażeń lub zwiększenie szans przeżycia.
Pracownicy placówek oświatowych powinni brać udział w profesjonalnych szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy u dzieci i osób dorosłych. Nauczyciele, którzy nie brali udziału w szkoleniach ratowniczych często boją się, że swoją próbą udzielania pierwszej pomocy mogą doprowadzić do pogłębienia dolegliwości/urazów. Niestety znaczna część osób z obawy przed zrobieniem krzywdy poszkodowanemu woli nie podejmować żadnych działań. Na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia osoby, które uczestniczyły w praktycznych szkoleniach z pierwszej pomocy nie bały się (gdy znalazły się w realnych stanach zagrożeń) brać odpowiedzialność za udzielanie pomocy poszkodowanemu. Tematyka szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w placówkach oświatowych powinna obejmować np.: resuscytację krążeniowo- oddechową u dzieci i dorosłych, zakrztuszenia u dzieci i dorosłych, utratę przytomności, padaczkę, zranienia i krwotoki, złamania kończyn i urazy stawów, poparzenia, krwotoki z nosa, zatrucia pokarmowe, użądlenia owadów, ciała obce w nosie/uchu/oku itp.
Sytuacja związana z zatrzymaniem czynności życiowych jest jedną z występujących (również jedną z najbardziej niebezpiecznych) w naszym społeczeństwie. W związku z tym przedstawiamy obok schemat wykonywania resuscytacji krążeniowo- oddechowej u dzieci. Jesteśmy przekonani, że poprzez dzielenie się wiedzą i zdobytymi doświadczeniami, w zakresie ratownictwa, możemy uchronić wiele osób od nieszczęśliwych zdarzeń, wypadków, pożarów oraz innych zagrożeń dla zdrowia lub życia. W dobie nieustannej pracy, życia w pośpiechu, braku czasu – często zapominamy o sprawach najważniejszych, takich jak bezpieczeństwo nasze i najbliższych nam osób.

Ucz się z nami… bezpiecznie.
Oceń artykuł

2 KOMENTARZE

  1. szkolenia przeciwpożarowe oraz próbne akcje ewakuacyjne są potrzebne aby pracownicy wiedzieli jak zachować się. ludzie w sytuacjach stresowych różnie reagują. szkolenia chociaż uświadomią sytuacje zagrożeń, a ci bardziej odporni na stres są w stanie pomóc innym.

  2. Jeśli opiekunowie w placówkach oświatowych są odpowiedzialnymi i pełnymi troski o bezpieczeństwo podopiecznych jak i współpracowników ludźmi,to kwestie bezpieczeństwa będą priorytetem.Warto przeprowadzać w takich placówkach cykliczne szkolenia z zakresu BHP i podchodzić do tych szkoleń niezwykle poważnie,warto tez zapraszać na pogadanki strażaków oraz policjantów aby oni mogli przedstawić praktyczne podejście do bezpieczeństwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code