Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wypadki powstałe podczas pracy z dziećmi

2

Nauczyciel i opiekun dzieci to zawód trudny i pełen niespodzianek, nie zawsze przyjemnych. Dlatego warto się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne wypadki powstałe podczas pracy z dziećmi.


ubezpieczenie-od-odpowiedzialnosci-cywilnej-za-wypadki-powstale-podczas-pracy-z-dziecmi
Wypadek zaistniały w szkole lub innej placówce edukacyjno-wychowawczej należy do tzw. zdarzeń powstałych w szczególnych okolicznościach, dlatego poszkodowanemu dziecku przysługuje z tego powody odszkodowanie. Warto dodać, że odszkodowanie przysługuje również osobom trzecim, które doznały szkody w wyniku nieodpowiedniego nadzoru nad podopiecznymi powierzonymi opiece pracowników oświaty.

ODSZKODOWANIE

Odpowiedzialność pracownika żłobka, przedszkola czy klubu malucha za nieszczęśliwe zdarzenie z udziałem dzieci powierzonych jego opiece, regulują specjalne przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Za szkody wyrządzone nieumyślne przez pracowników oświaty odpowiada organ prowadzący placówkę – w przypadku jednostek niepublicznych mogą to być osoby prawne i fizyczne. Jednak rodzice poszkodowanego dziecka lub jego pełnomocnicy mogą ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie na drodze postępowania cywilnego. Dlatego aby uniknąć kosztów wynikających z konieczności wypłaty odszkodowania, zarówno placówka, jak i jej pracownicy powinni zostać objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Polisa OC chroni przedszkole, żłobek czy klub malucha oraz zatrudnione w nich osoby w sytuacji, gdy dziecko znajdujące się pod ich opieką ulegnie wypadkowi. Zakres ubezpieczenia obejmuje więc odpowiedzialność cywilną wychowawców oraz opiekunów za wypadki (śmierć, uszkodzenie ciała lub stały uszczerbek na zdrowiu) z udziałem wychowanków lub osób trzecich, będące wynikiem zaniedbania lub braku ich nadzoru nad podopiecznymi czy będące wynikiem innych uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych. OC chroni również ubezpieczonego przed konsekwencją szkód spowodowanych przez dzieci, które były pod opieką nauczyciela, a więc np. za zniszczenia mienia dokonane przez powierzonych mu wychowanków. Polisa OC obejmuje również wypadki, w których uczestniczą osoby postronne, znajdujące się np. na terenie naszej placówki (w ogródku, budynku), a także za kradzieże mienia osób trzecich, które miały miejsce na terenie placówki.

WYPŁATY ODSZKODOWANIA

Gdy poszkodowany wystąpi z roszczeniem, odszkodowanie wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe. Należy się ono wtedy, gdy nauczyciel ponosi winę za wyrządzoną szkodę, czyli gdy nie dochował należytej staranności w opiece lub nadzorze nad poszkodowanym. Polisa OC pokrywa koszty roszczeń poszkodowanych i zapewnia im zadośćuczynienie, pokrywa również koszty ewentualnej ochrony prawnej dla osób odpowiedzialnych za szkodę (koszty sądowe itd.).

WYSOKOŚĆ UBEZPIECZENIA

Wysokość składki i odszkodowania zależy zwykle od stopnia ryzyka, jakim charakteryzuje się wykonywany zawód – w przypadku opieki nad małymi dziećmi, jest ono stosunkowo wysokie. Dodatkowo stopień ryzyka podnosi rodzaj prowadzonych zajęć, np. zajęcia sportowe. W przypadku, gdy ubezpieczani są wszyscy pracownicy placówki, możliwe jest ubezpieczanie zbiorowe z niższą składką.

DODATKOWE WARIANTY

Polisa OC może zostać rozszerzona o dodatkowe elementy. W przypadku placówek wychowawczych i opiekuńczych może obejmować odpowiedzialność za szkody np. powstałe w rzeczach ruchomych lub nieruchomościach, z których korzystał ubezpieczony podczas wykonywania pracy czy dotyczące rzeczy pozostawionych w szatni lub w innych miejscach w placówce.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za wypadki powstałe podczas pracy z dziećmi
3.7 (73.33%) Głosy: 3

2 KOMENTARZE

  1. ubezpieczenie oc od strony przedszkola jest jednak konieczne. dzieci są nieprzewidywalne i wszystko może wydarzyć. mimo dodatkowych kosztów lepiej mieć spokój w razie jakiegoś incydentu.

  2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej tzw. OC jest niezbędne w placówkach gdzie się pracuje także z dziećmi i nie warto oszczędzać na ubezpieczeniu zarówno pracowników jak i podopiecznych ponieważ to może kiedyś się zemścić. Jak świat stary tak wypadki się zdarzają i choć staramy się chronić przed wypadkami ,to często splot kilku przypadków skutkuje wypadkiem.Gdy posiadamy ubezpieczenie oc
    to ubezpieczyciel zmuszony jest pokrywać wszelkie wydatki związane z wypadkiem,a to pozwoli nam uniknąć wielu nerwów i pomoże zaoszczędzić pieniądze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code