Ubezpieczenia placówek typu żłobek, przedszkole, klub malucha.

2

Ubezpieczenie budynku to dla każdego właściciela placówki gwarancja bezpieczeństwa i spokoju. Sprawdź, jak wygląda polisa majątkowa, którą oferują firmy ubezpieczeniowe dla żłóbków, klubów malucha i przedszkoli.

Ubezpieczenia placówek typu żłobek, przedszkole, klub malucha. Fot. © stockpics – Fotolia.com

Ubezpieczenie mienia firmy to jedno z podstawowych ubezpieczeń każdego przedsiębiorcy. Wykupienie polisy oznacza ochronę budynku, lokalu oraz jego wyposażenia, także gotówki znajdującej się w lokalu, np. w przypadku kradzieży. Polisa obejmuje również odszkodowanie za szkody będące wynikiem pożaru, zalania, kradzieży, aktów wandalizmu czy będące skutkiem innych wydarzeń losowych, a także dodatkowe elementy np. assistance. Zawierając umowę o ubezpieczenie budynku lub lokalu pod uwagę bierze się wartość nieruchomości. Oznacza to, że suma ubezpieczenia odpowiada aktualnej na dzień ubezpieczenia wartości rzeczywistej, księgowej brutto lub odtworzeniowej nieruchomości – według deklaracji ubezpieczonego. Wysokość odszkodowania określana jest według kosztów odbudowy w tym samym miejscu lub remontu (naprawy) z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii i konstrukcji na dzień ustalenia odszkodowania. Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń majątkowych. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje każde ryzyko, które nie zostało wyraźnie wyłączone w umowie ubezpieczenia, stąd należy wszelkie wyłączenia odpowiedzialności omówić z pośrednikiem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk może obejmować ochroną zarówno nieruchomości, jak i wyposażenie placówki, np. maszyny, sprzęt elektroniczny, a także szyby i pieniądze, znajdujące się w firmie.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

To samo mienie można ubezpieczyć od ognia oraz innych zdarzeń losowych. W wariancie podstawowym ubezpieczenie to chroni przed skutkami pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu oraz upadku statku powietrznego. W wariancie rozszerzonym – ubezpieczenie obejmuje dodatkowo ryzyko: deszczu nawalnego, dymu, fali uderzeniowej, gradu, huraganu, lawiny, osunięcia się lub zapadania ziemi, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, zalania oraz zalegania śniegu lub lodu. Trzecia opcja ubezpieczenia majątkowego obejmuje te same szkody, co wersja rozszerzona plus dodatkowo ryzyko powodzi.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

To polisa dla właścicieli, którzy chcą ubezpieczyć mienie swojej firmy przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem. Ubezpieczenie obejmuje również koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu. Polisa może zostać rozszerzona o ubezpieczenie od stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych oraz o ubezpieczenie od wandalizmu – chodzi o szkody wyrządzone celowo przez osoby trzecie: zniszczenie maszyn, urządzeń, wyposażenia itd.

Ubezpieczenie maszyn

Piece, pompy czy inne maszyny znajdujące się w placówce również mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową – zarówno podczas działania, konserwacji, napraw, czyszczenia czy transportu. Co istotne, zakres ochrony obejmuje zwykle wszystkie nagłe i nieprzewidziane zdarzenia, także te powstałe na skutek błędów projektowych lub konstrukcyjnych czy błędu ludzkiego podczas obsługi.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Komputery, sprzęt RTV i AGD znajdujące się w żłobku, mogą zostać objęte ubezpieczeniem w zakresie szkód powstałych m. in. wskutek: niewłaściwej obsługi, celowego uszkodzenia, kradzieży z włamaniem lub rabunku, czynników technologicznych, np. błędów w konstrukcji, ukrytych wad materiałowych, a także na skutek zdarzeń losowych, czyli pożaru, zalania, burzy czy gradu. Polisa może zostać rozszerzona o ochronę danych oraz nośników danych.

Wypłata odszkodowania

Właściciel ubezpieczonej placówki, w przypadku stwierdzenia szkody, ma prawo do wypłaty odszkodowania w terminie ustalonym w umowie, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Wysokość wypłaty ustalana jest zwykle według kosztów odbudowy lub remontu z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów i materiałów (w przypadku budynków) lub według ceny zakupu lub naprawy (dla urządzeń i maszyn).

Ubezpieczenia placówek typu żłobek, przedszkole, klub malucha.
5 (100%) Głosy: 10

2 KOMENTARZE

  1. ubezpieczenie działa jak każde inne, różnica jest taka, że jest więcej opcji w takim pakiecie niż indywidualnie. o bezpieczeństwo warto zadbać wcześniej i mimo wszystko nie ma co oszczędzać, zdarzenia losowe lubią się pojawiać niespodziewanie. pakiet ubezpieczeń najlepiej wychodzi cenowo.

  2. Jak widać w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. Warto więc poddać się kompleksowemu ubezpieczeniu, aby zminimalizować ryzyko strat w wyniku jakiś niekorzystnych zdarzeń. Oczywiście są to pewne koszty ale niezbędne tak jak np.OC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code