Regulamin forum

0
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego MZMP zwanego dalej „Forum”.
 2. Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną, powstałą w celu współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy.
 3. Administratorem Forum jest Wydawnictwo Target Press Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą: Gromiec, ul. Nadwiślańska 30, 32-590 Libiąż zwany dalej „Administratorem”.
 4. Użytkownikiem Forum może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych zwana dalej „Użytkownikiem”.
 5. Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora zwany dalej „Moderatorem”. Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników.
 6. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.
 7. Warunkiem korzystania z Forum jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 8. Korzystanie z Forum możliwe jest po zarejestrowaniu się, jak również jako „gość”.
 9. Rejestracja jest bezpłatna.
 10. W konkursach organizowanych na Forum udział mogą brać tylko zarejestrowani Użytkownicy.
 11. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
 12. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
 13. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum przekazów reklamowych.
 14. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania w stosunku do Użytkownika naruszającego zasady określone w Regulaminie:
  – upomnienia Użytkownika – przez które rozumie się zwrócenie uwagi w poście lub w prywatnej wiadomości
  – zawieszenia Użytkownika – przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas
  – usunięcie konta Użytkownika – przez które rozumie się całkowite usunięcie konta Użytkownika.
 15. W przypadku rażących wykroczeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
 16. Kwestia interpretacji wykroczenia i nałożenia odpowiedniej kary wymienionej w pkt. 13 należy do Administratora i Moderatora.
 17. Wszelkie uwagi dotyczące Forum należy kierować do Administratora na adres: forum.mzmp@targetpress.pl
Regulamin forum
Oceń artykuł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code