Prowadzenie żłobka, przedszkola lub klubu malucha zgodnie z umową

0

Choć nasze umowy z rodzicami są sformułowane prawidłowo i jasno, nie zawsze są respektowane. Jakie są najczęstsze problemy z tym związane?

Prowadzenie żłobka, przedszkola lub klubu malucha zgodnie z umową fot. Fotolia.com

W każdej umowie, którą klient podpisuje z placówką, podane są zasady, jakie obowiązują zarówno rodziców, jak i dyrekcję żłobka lub przedszkola. Dotyczą one zarówno rodzajów opłat, jak i terminów, w których należy je uiszczać. Niestety, często są one lekceważone przez rodziców dzieci, co powoduje problemy finansowe placówki.

Opóźnienia

Nieterminowe wpłaty lub ich brak skutkować może nawet utratą płynności finansowej, gdyż to między innymi z czesnego płacone są pensje dla pracowników, kupowane są produkty żywnościowe czy wyposażenie. Zdaniem dyrektorów najczęstszym przypadkiem jest opóźnienie w przelewach. Jeśli w umowie widnieje termin, np. do dn. 15 każdego miesiąca, to właściciel oczekuje, że w połowie miesiąca będzie miał pieniądze na koncie. Od tego są często uzależnione jego tzw. stałe zlecenia, które zleca bankowi. Brak punktualności to dla placówki duże utrudnienie w planowaniu wydatków.

Rozwiązanie umowy

Kolejnym częstym problemem jest nieprzestrzeganie przez rodziców okresu wypowiedzenia umowy. W większości umów widnieje miesięczny termin wypowiedzenia, co oznacza, że jeśli rodzic rezygnuje z przyprowadzania dziecka do żłobka, powinien to zgłosić dyrekcji miesiąc wcześniej. Mało kto o tym pamięta, dlatego właścicielom trudno jest wyegzekwować pieniądze za ostatni miesiąc. Dla rodziców nie jest to problem, jednak dla właściciela, który zaplanował budżet na następny okres, brak wpłaty może okazać się problemem. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych placówek, w których obrót jest nieduży i każdy grosz jest na wagę złota.

Karnet czy abonament

Polem do unikania płacenia są też abonamenty i karnety, które funkcjonują w wielu żłobkach i przedszkolach. Abonament to opłata wnoszona za pobyt dzieci, które przebywają w żłobku regularnie każdego dnia w pełnym wymiarze godzin. To idealna opcja dla rodziców pracujących na etatach, dla których placówka jest jedyną formą opieki nad dzieckiem. Abonament to stała opłata miesięczną, która nie podlega zwrotowi w przypadku choroby dziecka i nie obejmuje zazwyczaj opłaty za wyżywienie, które płatne jest dodatkowo i rozliczane zgodnie z obecnością dziecka. Z punktu widzenia właściciela żłobka taka opcja jest najkorzystniejsza, niestety wielu rodziców w sytuacji, gdy ich dziecko zaczyna chorować, zmienia abonament na karnet. Karnety to opcja dla rodziców, którzy korzystają z pomocy żłobka czy przedszkola nieregularnie, np. tylko w niektóre dni lub tygodnie. Karnet można wykorzystać w ciągu jednego miesiąca i obejmuje on określoną liczbę godzin, które maluch może spędzić w placówce, dlatego ewentualna nieobecność dziecka w żłobku z powodu choroby nie wiąże się ze stratą pieniędzy. Do rozliczania karnetów służą specjalne systemy rozliczania obecności dzieci, dlatego dane te są dokładnie rejestrowane i są wiarygodne. Rodzice mają prawo zmienić abonament na karnet lub odwrotnie zazwyczaj raz w roku (jest to określone w umowie), ale robią to częściej: gdy nadejdzie wiosna i dziecko przestanie chorować, znów chcą wracać do abonamentu, by jesienią domagać się ponownego przejścia na karnet. Taka sytuacja utrudnia właścicielom przedszkola zaplanowanie budżetu – nie jest bowiem możliwe przewidzenie, ile dzieci będzie w placówce w danym miesiącu i w jakiej wysokości wpłaty dotrą na konto. Trudno nawet ułożyć grafik opieki, bo nie wiadomo, ilu podopiecznych w danym miesiącu będzie uczęszczać regularnie, a ilu sporadycznie.

Dłużnicy

To jednak nic w porównaniu z wielomiesięcznymi zaległościami w płaceniu czesnego, z którymi boryka się wiele placówek. Niektórzy rodzice nie płacą za przedszkole miesiącami. Choć zgodnie z umową właściciel ma prawo rozwiązać ją w sytuacji, gdy nie otrzymał pieniędzy za poprzedni miesiąc, to jednak częściowe dokonywanie wpłat przez rodziców lub płacenie czesnego co drugi miesiąc pozwala nieraz ciągnąć taką współpracę dłużej. O tym, jak radzić sobie z takimi sytuacjami piszemy na następnych stronach.

Prowadzenie żłobka, przedszkola lub klubu malucha zgodnie z umową
Oceń artykuł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here