Profilaktyka nauczycieli w zakresie chorób zawodowych

0

Jak w każdej grupie zawodowej, także u nauczycieli występują choroby, mające ścisły związek z ich profesją. Kto w miejscu pracy ma zadbać o profilaktykę w tym zakresie i na czym ma ona polegać?

Z natury wykonywanego zawodu nauczyciele w każdego rodzaju placówkach opiekuńczych i wychowawczych najczęściej zapadają na choroby, które związane są z obciążeniem głosu. Jednak chorób zawodowych wśród pracowników pedagogicznych jest więcej i mają wiele przyczyn. Warto wiedzieć, kto i w jaki sposób jest zobowiązany zadbać o ich profilaktykę.

Profilaktyka nauczycieli w zakresie chorób zawodowych fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

CO TO SĄ CHOROBY ZAWODOWE?

Choroba zawodowa jest pojęciem prawnym. Zapadnięcie na tego typu schorzenie oznacza jej ścisły związek z pracą: jej charakterem, rodzajem, sposobem i warunkami wykonywania. Na tej podstawie choroby zawodowe dają się przewidzieć. Nie muszą dotykać wszystkich osób, bowiem o tym, czy ktoś zachoruje, czy nie, decyduje indywidualna podatność na określone, długo oddziałujące szkodliwe czynniki. Należy podkreślić, że sytuacja prawna nauczycieli przedszkoli w zakresie chorób zawodowych jest taka sama w placówkach publicznych i niepublicznych.

WAŻNE:
W kwestii chorób zawodowych do nauczycieli odnoszą się przepisy ogólne.

O profilaktykę nauczycieli w zakresie chorób zawodowych, zmniejszającą ryzyko choroby, musi dbać dyrektor placówki. W przedszkolu, podobnie jak w szkole, choroby zawodowe dotykające nauczycieli najczęściej dotyczą uszkodzeń narządu głosu. Lista chorób przewlekłych, spowodowanych nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat, jest długa. Obejmuje m.in.: guzki głosowe twarde i wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych. Ich przyczyn jest równie wiele (patrz ramka).

Czynniki powodujące (sprzyjające) chorobom:

  • brak higieny głosowej,
  • brak zajęć wspomagających dla nauczycieli z emisji głosu,
  • brak specjalistycznych konsultacji w zakresie emisji głosu,
  • liczne grupy wychowanków,
  • nieleczone lub leczone niewłaściwie choroby dróg oddechowych,
  • niepoprawna emisja głosu,
  • niska wilgotność lub podwyższona temperatura panująca w salach (niewłaściwy mikroklimat)
  • złe warunki akustyczne sal.

OBOWIĄZKI DYREKTORA

Dyrektor ma obowiązek regularnie analizować przyczyny chorób zawodowych oraz innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy. Na podstawie wyników analiz musi zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze. Ponadto, do jego zadań należy informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, związanym z wykonywaną pracą, a także o sposobach ochrony przed zagrożeniami. Do działań profilaktycznych można zaliczyć np. zmniejszenie liczebności grupy, zapewnienie kształcenia (np. szkoleń) w zakresie emisji głosu, zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w salach, w których odbywają się zajęcia z dziećmi czy uświadamianie w zakresie zachowań prozdrowotnych (np. poprzez prelekcje czy pogadanki).

Jednym z czynników wpływających na kłopoty z krtanią, a więc i z głosem, są papierosy. Mimo że coraz bardziej popularne i modne staje się niepalenie, badania przeprowadzone wśród nauczycieli wskazują, że wielu z nich wciąż jest uzależnionych od nikotyny. Warto więc jak najczęściej uświadamiać personel nie tylko pedagogiczny o zgubnych skutkach palenia. Generalnie, jak w każdej profilaktyce, także i tutaj obowiązuje podstawowa zasada: ,,lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Profilaktyka nauczycieli w zakresie chorób zawodowych
Oceń artykuł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code