Kontrola stanu placu zabaw w żłobku i przedszkolu

2

Zima już prawie za nami. To dobry moment, by przyjrzeć się urządzeniom na placu zabaw i sprawdzić, czy któreś z nich nie wymaga naprawy. Warto to zrobić, zanim rozpocznie się na dobre sezon wiosenny.

Plac przy żłobku i przedszkolu musi spełniać zawarte w normie wymogi dotyczące bezpieczeństwa takiego miejsca, a szczególnie konstrukcji sprzętów, ich wielkości, materiałów, z których są wykonane, a także ich rozmieszczenia (na temat tworzenia miejsca do zabawy dla dzieci pisaliśmy w numerze 2. naszego magazynu). O tym, jak powinien wyglądać plac zabaw mówią normy europejskie PN-EN 1176. Cześć 7. tego dokumentu, zatytułowana „Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji” uściśla natomiast, że plac zabaw znajdują, powinny być regularnie konserwowane i sprawdzane. Za takie kontrole oraz za stan urządzeń odpowiada dyrektor placówki, który powinien również zadbać o założenie dziennika, w którym notowane będą zabiegi konserwatorskie, naprawy i kontrole. Taki obowiązek nakłada Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, § 31 ust. 5.

fot. Fotolia.com Kontrola stanu placu zabaw w żłobku i przedszkolu
fot. Fotolia.com

Regularne kontrole

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 1176 cześć 7, właściciel i administrator placu zabaw powinien utrzymywać stały nadzór nad placem i urządzeniami, które się na nim znajdują. Norma zaleca trzy rodzaje kontroli placów zabaw, które powinny zostać odnotowane w książce-dzienniku.

  • Regularna kontrola przez oględziny, dzięki której administrator może sprawdzić najbardziej widoczne uszkodzenia – np. ubytki nawierzchni, połamane sprzęty itd. najlepiej wykonywać ją według listy sporządzonej przez producenta. Częstotliwość inspekcji zależy od tego, czy plac narażony jest na wizyty nieproszonych osób trzecich oraz od liczby dzieci bawiących się na placu, jednak określa się, że kontrola taka powinna być przeprowadzona co najmniej raz w tygodniu.
  • Kontrola funkcjonalna. Polega na sprawdzeniu urządzeń pod kątem zużycia i powinna być przeprowadzona co 1-3 miesiące.
  • Coroczna kontrola podstawowa. W przeciwieństwie do poprzednich, ta inspekcja powinna być przeprowadzona pod okiem specjalistów: producenta lub inspektorów. Raz na pięć lat przegląd placu zabaw powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane. W jej trakcie muszą zostać skontrolowane sprzęty pod katem ich zużycia, sprawdzone fundamenty, nawierzchnie.
Kontrola stanu placu zabaw w żłobku i przedszkolu
fot. Fotolia.com

Uwaga, usterka!

Z jakimi problemami mamy najczęściej do czynienia w czasie kontroli placów zabaw? Specjaliści parafia wyliczyć ich co najmniej kilkanaście. Najwięcej z nich dotyczy nawierzchni placów zabaw. Jak wiadomo, place mogą mieć różne podłoże, które powinno być dostosowane m.in. do wysokości urządzeń, które się na nim znajdują. I to właśnie ubytki nawierzchni, jej nieodpowiednia grubość, mogą zagrozić bezpieczeństwu dzieci przebywających na placu. Jeśli mamy w ogródku nawierzchnię piaszczystą, konieczne może okazać się uzupełnienie jej po zimie nową warstwą, której grubość będzie odpowiadała normom. Równie częste i niebezpieczne są usterki samych sprzętów: poluzowane zaczepy, śruby kotwiące, które zagrażają stabilności zabawek, a także ostre krawędzie lub wystające elementy, które na skutek zniszczenia lub wandalizmu, stanowią ryzyko skaleczenia. Po sezonie zimowym częstym problemem są skorodowane elementy metalowe, odchodząca farba czy zdarte powierzchnie zjeżdżalni i siedzisk huśtawek czy karuzel. Wszystkie zauważone usterki i zniszczenia muszą być oczywiście usunięte jak najszybciej. Najlepiej też, aby prace konserwatorskie, jak malowanie sprzętu, były wykonywane regularnie, np. po każdej zimie, a dopiero wtedy, gdy inspekcja zauważy skorodowane elementy czy łuszcząca się farbę.

Kontrola placów zabaw oraz naprawa i konserwacja urządzeń może być wykonywa we własnym zakresie przez osoby zatrudnione w placówce na stanowisku konserwatora lub zlecone odpłatnie firmie. Naprawa urządzeń powinna należeć do specjalistów, a jeśli urządzenia mają gwarancje, do pracowników producenta.

Po sezonie zimowym niezbędna jest wymiana piasku w piaskownicy. Nawet jeśli piasek był zasłonięty specjalną osłoną brezentową lub drewnianą, warto na nowy sezon nasypać dzieciom czystego i świeżego piasku. Trzeba też pamiętać, że kontrola placu zabaw po zimie musi objąć również takie elementy placu, jak roślinność czy ogrodzenie. Połamane gałęzie powinny zostać usunięte, a szczebelki płotu lub siatka dokładnie sprawdzone pod katem dziur czy uszkodzeń.
Kontrola stanu placu zabaw w żłobku i przedszkolu
Oceń artykuł

2 KOMENTARZE

  1. podwórko czy plac zabaw wymaga codziennej kontroli zwłaszcza w okresie letnim. dzieci używają wszystkiego co jest dostępne w różny sposób. dzięki kontroli możemy zapobiec wypadkowi, przynajmniej w pewnym stopniu z naszej strony.

  2. Place zabaw powinny być bezpieczne dla dzieciaków i osoby dbające o stan urządzeń na placu zabaw powinny zawsze rzetelnie wykonywać swą pracę aby bezpieczeństwo dzieci nigdy nie było zagrożone. Wszelkie usterki zawsze należy usuwać na bieżącą aby dzieci mogły bez obaw bawić się dostępnymi na placach urządzeniami.Piaskownice powinny być codziennie zakrywane,a piasek regularnie wymieniany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code