Klub dziecięcy w M3

0

Klub dziecięcy w M3, w którym przebywać będzie niewielka liczba dzieci nie musi być wielki. Musi jednak spełniać podstawowe wymogi narzucone przez ustawę.


Klub dziecięcy to miejsce, do którego mogą uczęszczać dzieci od ukończenia 1. roku życia do 3 lat. Zgodnie z ustawą żłobkowa, czyli ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235) w klubie dzieci przebywają maksymalnie przez 5 godzin dziennie. W tym czasie muszą mieć zapewniony odpoczynek. Ustawa dopuszcza, by klub dziecięcy znajdował się w budynku, np. lokalu mieszkalnym, przekształconym na potrzeby klubu. Co to oznacza, czy można założyć klub dziecięcy w M3?

fot. Fotolia.com Klub dziecięcy w M3
fot. Fotolia.com

Po pierwsze: bezpiecznie

Lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy musi mieć pomieszczenie o powierzchni co najmniej 16 mkw. Jeśli jest przeznaczony dla 3 do 5 dzieci. Jeśli dzieci jest więcej, na każdego malucha przypada dodatkowo co najmniej 2 m kw. Wysokość pomieszczeń nie może być niższa niż 2,5 m. Lokal musi mieć możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien. Jeżeli istnieje taka możliwość, klub powinien mieć bezpośrednie wyjście na dwór, z placem wyposażonym w urządzenia do zabaw lub tarasem do leżakowania dla najmłodszych dzieci.

Klub dziecięcy w M3

Lokal taki musi spełniać wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach okresolonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. W myśl rozporządzenia, lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, znajduje się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych. Powinien również pamiętać o przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Wymagania powinny być uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach.

Dopuszcza się jednak prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części innych niż określone w ust. 1, jeżeli lokal: 1) jest przeznaczony dla nie więcej niż 15 dzieci; 2) znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia; 3) posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim – inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą; 4) został wyposażony w: a) trudnozapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, b) gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego.

Po drugie: czysto

Lokal, w którym prowadzony jest klub dziecięcy, musi być czysty, utrzymany w porządku i regularnie (odpowiednio do potrzeb) remontowany i odświeżany. Musi mieć pomieszczeni sanitarne, w którym dzieci będą miały dostęp do łazienki z ciepłą bieżącą wodą do utrzymania higieny osobistej dzieci oraz dostępem do toalety. Ustawa mówi, że na 20 dzieci zapewniona musi być co najmniej 1 sedes oraz 1 umywalka na nie więcej niż 15 dzieci. Zarówno toaleta, jak i umywalki powinny być wielkością i wysokością dostosowane do wzrostu podopiecznych. Wskazane jest również, by w klubie zamontowano brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do mycia ciała dziecka. Należy zapewnić centralną regulację mieszania ciepłej wody, co zapobiegnie ewentualnemu oparzeniu dzieci. Konieczne jest również dostarczenie mydła w płynie, jednorazowych ręczników i innych środków do pielęgnacji dzieci.

W klubie dziecięcym, w którym przebywają dzieci od 1. roku życia powinien znaleźć się również przewijak lub nocniki (tyle sztuk, ile dzieci), które są regularnie myte i dezynfekowane. W pomieszczeniu klubu właściciel jest zobowiązany do stworzenia miejsca niedostępnego dla maluchów, w którym będzie przechowywał sprzęt i detergenty do mycia pomieszczeń. Warto w czasie adaptacji pomyśleć o tym, by podłoga i ściany w pomieszczeniach sanitarnych były łatwe w utrzymaniu czystości. Powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, np. glazurą.

Po trzecie: wyposażenie

W klubie dzieci muszą mieć zapewnione miejsce do wypoczynku, czyli miejsce na rozłożenie materaców czy leżaczków. Każde dziecko powinno mieć własne miejsce do spania i własną pościel, co zapewni czystość i higienę. Wyposażając klub dziecięcy nie możemy zapomnieć o osłonach na grzejniki oraz wentylacji, która zapewni stałą temperaturę w pomieszczeniu nie niższą niż 20 st. C. Konieczne jest wyposażenie pomieszczeń w dobre zgodne z norma oświetlenie oraz stworzenie miejsca na szatnię, gdzie dzieci i personel będą mogły zostawić okrycia wierzchnie.

Konieczne jest też kupno sprzętów i mebli oraz zabawek, z których będą korzystać dzieci. Wszystkie regały, półki czy szafki muszą posiada atesty lub certyfikaty i być dostosowane do wymagań ergonomii. Zabawki również muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i być oznakowane unijnym znakiem dopuszczającym je do użytkowania przez dzieci.

fot. Fotolia.com Klub dziecięcy w m3
fot. Fotolia.com

Po czwarte: kuchnia

W klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia się warunki do jego przechowywania i podawania. Jednak starszym dzieciom klub nie musi zapewnić wyżywienia. Warto jednak, by posiadał kuchnię, w której można przygotować dzieciom chociaż napoje czy podać przyniesione przez rodziców kanapki. Nie ma konkretnych przepisów określających, jakie wymogi powinna spełniać kuchnia w klubie dziecięcym. Musi jednak zostać zatwierdzona przez lokalny sanepid. Od oceny Państwowej Inspekcji Sanitarnej zależy, czy placówka otrzyma zgodę na rozpoczęcie działalności, czy też nie. Wynika to z ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (art. 63 ust.1) z 2006 r., która dotyczy wszystkich zakładów prowadzących żywienie zbiorowe.

Po wypełnieniu wniosku o stwierdzenie spełnienia wymagań koniecznych do „zapewnienia higieny w procesie przygotowywania posiłków i zapewnienia ich właściwej jakości zdrowotnej”, przedstawiciel sanepidu dokona oceny lokalu i znajdującej się w nim kuchni. Zrobi to na podstawie ogólnych systemów ocen dla każdego rodzaju działalności.

Klub dziecięcy w M3
5 (100%) Głosy: 2

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code