Elementy umowy najmu lokalu pod żłobek lub przedszkole

0

Przez umowę najmu lokalu pod żłobek lub przedszkole wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal użytkowy do używania, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas podpisywania dokumentu.

Jeśli planujemy wynająć lokal pod żłobek lub przedszkole, powinniśmy najpierw starannie go obejrzeć, przyjrzeć się stanowi budynku. Każdy z nas zapewne uważnie przyjrzy się też warunkom finansowym wynajmu, z jakimi przyjdzie się mu zmierzyć. To bardzo ważne, bo umowa najmu lokalu jest kluczowym aspektem najmu lokalu w zasadzie w każdym przypadku i warto się na niej skupić.

ELEMENTY UMOWY NAJMU LOKALU POD ŻŁOBEK LUB PRZEDSZKOLE fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Na co warto zwrócić uwagę

Umowa o najem lokalu jest dokumentem, który reguluje stosunki formalno-prawne pomiędzy najemcą a wynajmującym lokal. Umowa ta powinna składać się z kilku części, pierwszą musi być komparycja, która zawiera wszelkie podstawowe dane personalne wynajmującego i najemcy oraz ich reprezentantów. Dalej w umowie konieczne jest wskazanie przedmiotu umowy najmu. Tu należy doprecyzować szczegółowo przedmiot najmu, którym jest lokal przeznaczony pod żłobek lub przedszkole. Dalej należy określić czasu trwania umowy – określony lub nieokreślony, wysokości czynszu, termin ich uiszczania wynajmującemu oraz określenie waluty, w jakiej wnoszony będzie czynsz najmu przez najemcę a także koszty eksploatacyjne oraz ubezpieczenie, którego koszty ponosi zarówno wynajmujący, jak i najemca.

Pamiętajmy zadbać o prawa

Najważniejszym aspektem sporządzania każdej umowy najmu, także tej dotyczącej lokalu pod żłobek czy przedszkole, jest konieczność zadbania o swoje prawa. Temu nasza umowa ma służyć. Najważniejsze jest, aby były w niej zapisy o wypowiedzeniu umowy i podwyższenia stawki czynszu. W tych dwóch wypadkach szczególnie warto się zabezpieczyć.

Zalety lokalu

Wynajmując lokal pod naszą placówkę, pamiętajmy, aby znajdował się on w dobrym punkcie, na przykład na nowym, dużym osiedlu mieszkaniowym, które zagwarantuje nam klientele. Zwróćmy uwagę na dobrze rozwiniętą komunikację z centrum, położenie naszego lokalu (bliskość parku, placu zabaw, basenu czy lodowiska). Ważne jest też dobre oświetlenie naszego lokalu, chodzi oczywiście o światło dzienne sprzyjające rozwojowi naszych maluchów. Istotna kwestią będzie to, czy w pobliżu naszego żłobka czy przedszkola jest usytuowany duży parking dla samochodów. No i nie bez znaczenia jest możliwość dowolnej aranżacji lokalu, którą również warto uregulować umową. Warto, aby budynek znajdował się w sąsiedztwie innych atrakcyjnych punktów usługowych, był monitorowany oraz posiadał dostęp do nowoczesnych technologii, takich jak szybkie łącze internetowe. O wynajem takiego lokalu naprawdę warto się postarać, a jeśli nadal mamy wątpliwości co do umowy najmu – udajmy się do prawnika. Za jego usługę będziemy musieli oczywiście zapłacić, ale doświadczenie uczy, że nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto.

Klaudia Gawlik-Bugańska, prawnik
biuro@klaudiagawlik.pl
Zawierając umowę najmu lokalu mieszkalnego, należy mieć na uwadze kilka istotnych jej elementów, a mianowicie formę jej zawarcia, okres obowiązywania oraz wzajemne prawa i obowiązki stron umowy. Co do zasady umowę najmu można zawrzeć w dowolnej formie. Jednak dla celów dowodowych, aby uniknąć wątpliwości co do wspólnych ustaleń, zalecane jest zawarcie tej umowy co najmniej w zwykłej formie pisemnej. W treści umowy najmu strony powinny określić, na jaki okres wynajmowany będzie lokal, w szczególności, jaka będzie data zawarcia umowy oraz data przekazania lokalu. Sprecyzowanie tych dat pozwoli na określenie momentu, od którego najemca będzie odpowiedzialny za wynajmowany lokal. W umowie najmu warto również określić wysokość czynszu oraz termin i sposób jego płatności, wysokość opłat eksploatacyjnych, jak również uprawnienie właściciela lokalu do ewentualnego podwyższania czynszu w trakcie obowiązywania najmu. W praktyce pewne zastrzeżenia budzi również kwestia napraw i przeróbek dokonywanych przez najemcę. Wprowadzenie do umowy najmu określonego spisu napraw bądź innych ulepszeń wykonywanych w lokalu przez najemcę może spowodować zmniejszenie ryzyka wystąpienia sporu pomiędzy najemcą a właścicielem, czy dokonana przez najemcę naprawa wymagała zgody właściciela oraz kto powinien pokryć koszty dokonania tej naprawy. Z kolei rozwiązując umowę najmu, niezależnie od przyczyn zaprzestania wynajmowania lokalu, należy mieć na uwadze konieczność sporządzenia pisemnego protokołu zwrotu mieszkania ze wskazaniem jego stanu.
Elementy umowy najmu lokalu pod żłobek lub przedszkole
Oceń artykuł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code