Badania do zrobienia przez pracowników przedszkola lub żłobka

2

Jakiego rodzaju badania muszą przeprowadzić pracownicy przedszkola lub żłobka? Czym podyktowana jest konieczność ich wykonania?

Badania do zrobienia przez pracowników przedszkola lub żłobka
Fot: Fotolia.com

W dniu 5 grudnia 2008 r weszła w życie Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.) zastępująca Rozporządzenie w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. Załącznikiem do tego nieobowiązującego już rozporządzenia była tzw. książeczka sanepidowska. Ponieważ w związku z nową ustawą książeczki te już nie obowiązują, dlatego dokument ten nie może być wymagany ani przez pracodawców, ani przez osoby kontrolujące placówkę. Obecnie jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

ORZECZENIA – CO TO TAKIEGO?

Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym ważność wykonania badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jest ono wydawane między innymi na podstawie wyników badań laboratoryjnych na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella uzyskanych w jednej z palcówek Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

KTO POWINIEN POSIADAĆ ORZECZENIA?

Obecnie nie ma rozporządzenia, określającego wykaz stanowisk, na których są wymagane orzeczenia do celów sanitarno- epidemiologicznych. Obowiązuje tylko ogólny przepis, który wskazuje, że badaniom tym podlegają m. in. osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Należy więc uznać, że w placówkach, w których istnieje kontakt z innymi ludźmi, a zatem niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się zakażeń czy chorób zakaźnych, obowiązują procedury, związane z przeprowadzeniem badań wykluczających u danych osób występowanie określonych chorób. A zatem badaniom sanitarno-epidemiologicznym powinny być poddane osoby zatrudnione w placówkach oświatowych wykonujące prace np. na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z innymi osobami, stwarzające zagrożenie przeniesienia zakażenia drogą kropelkowo-powietrzną i powietrzno-pyłową na inne osoby. Tak więc do tego grona zaliczamy z oczywistych względów wszystkich nauczycieli. O tym, których pracowników niepedagogicznych skierować na badania, ostatecznie decyduje dyrektor placówki, biorąc pod uwagę zakres powierzonych obowiązków i charakter pracy.

Ważne!

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia odsyła nas do Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. I tak zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym.


Badaniom takim powinny jednak przede wszystkim podlegać osoby zatrudnione w kuchni i (lub) odpowiedzialne za przygotowanie, wydawanie posiłków lub porcjujące je, osoby zmywające naczynia oraz osoby przebywające w bloku żywieniowym (np. osoby sprzątające). Reguluje to Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zgodnie z art. 59 ust. 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.), osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Zgodnie z art. 59 ust. 4 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany przechowywać w aktach osobowych m.in. ww. orzeczenia lekarskie oraz udostępnić je na żądanie organów urzędowej kontroli żywności, w tym organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

KTO KIERUJE I PŁACI ZA BADANIA?

Zgodnie z ustawą (art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych z 5 grudnia 2008), koszty badań pokrywa pracodawca. W przypadku przedszkola będzie to organ prowadzący przedszkole.

JAK DŁUGO WAŻNE SĄ ORZECZENIA?

Niestety, ustawa nie przewiduje terminu kolejnych badań na nosicielstwo oraz terminu kolejnej wizyty u lekarza w celu otrzymania kolejnego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. W związku z zaistniałymi niejasnościami wpisu w orzeczeniach zdarzają się różne.
Niektórzy lekarze wpisują kolejną datę badania (np. za rok) jednocześnie wystawiając orzeczenie na podstawie „starych” badań na nosicielstwo. Na orzeczeniach zdarza się widzieć wpis „Zgodnie z rozporządzeniem” lub „Zgodnie z ustawą”, co oznacza według przyjętej zasady (nijak nie regulowanej prawnie), że takie orzeczenie ważne jest już do końca życia (oczywiście jeżeli dana osoba w międzyczasie nie zachorowała na salmonellę).
W przypadku kontroli Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we własnym Zakładzie warto jest spytać, jak dany Inspektor rozumie treść ustawy oraz na podstawie jakiego aktu prawnego wyznacza się kolejny termin badań.

Wiktoria Suchecka i Anna Pyszczek, autorka bloga www.haccpdlaciebie.pl

Badania do zrobienia przez pracowników przedszkola lub żłobka
3.7 (74.29%) Głosy: 7

2 KOMENTARZE

  1. Warto dokładnie zadbać o aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych aby otrzymać orzeczenie potwierdzające,że jest się zdrowym i bez przeszkód można pracować z dziećmi.Szkoda tylko ,że przepisy nie są zbyt dobrze doprecyzowane odnośnie terminów kolejnych badań,a a to może prowadzić do zaniedbań ze strony pracodawców i badania po prostu będą tylko teoretycznie ważne,według mnie takie badania odpowiedzialni pracodawcy będą przeprowadzać regularnie przynajmniej raz na dwa lata ponieważ praca z dziećmi jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem.

  2. zakres obowiązków stanowiska będzie określać jakie badania wykonać, czasami lepiej zrobić ich więcej bo w przypadku zastępstwa kogoś innego jest potwierdzenie, że można wykonać pracę bezpiecznie. brak terminu ważności badań zwłaszcza dotyczących pracy z jedzeniem to nie do końca dobre zarządzenie, ale takie prawo. praca z jedzeniem czy ludźmi może być narażona na ryzyko przenoszenia zarazkami, bakteriami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code